Belize .com với sự liên kết đến nước Ý.

Belize là quốc gia Trung Mỹ với lịch sử lâu đời và sở hữu miền của riêng mình — .bz. Miền .com.bz mang đến cho bạn miền .com nổi tiếng cộng với nét bản địa của .bz, tất cả trong một gói. Nó giống như việc bạn có một tên miền hoàn hảo “một mũi tên trúng hai đích”. Về mặt cơ bản, mọi người đều biết về .com. Điều này khiến .com.bz có nghĩa là doanh nghiệp của bạn hoạt động trong lãnh thổ hoặc có môi liên hệ nào đói với Belize. Nhưng nếu bạn từ thành phố Bolzano của ý, thì miền .com.bz hoàn toàn phù hợp với bạn, vì miền này cũng sử dụng tên viết tắt BZ. Thấy không? .com.bz chính là miền để bạn lựa chọn.