.community là gì?

Internet có ở mọi nơi, đó là điều tuyệt vời để gắn kết mọi người. Cho dù bạn muốn gắn kết cư dân của thành phố hay họ muốn chia sẻ văn hóa, đức tin tôn giáo hay chính trị, .community chính là một trung tâm trên web.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Gắn kết mọi người với .community.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.