.company là gì?

Nếu bạn có một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, .company là sự lựa chọn hiển nhiên cho sự hiện diện trên web của bạn. Hãy để thế giới biết bạn đang mở cửa kinh doanh với địa chỉ web .company.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Khiến .company làm việc cho bạn.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.