.contractors là gì?

Dù bạn làm trong ngành xây dựng, bảo hiểm, vận tải hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp dịch vụ theo hợp đồng, hãy đặt .contractors sau tên của bạn để nói với thế giới về công việc bạn làm.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Xây dựng sự hiện diện trực tuyến thành công với .contractors.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.