cymru

Nay, xứ Wales đã có một ngôi nhà trực tuyến.

Lần đầu tiên, các doanh nghiệp và các cá nhân ở Wales có thể sở hữu những địa chỉ web độc đáo dành cho Wales. Và cùng với dịch vụ băng thông rộng xuyên suốt xứ sở này, thì việc định thời gian không thể nào tốt hơn được nữa. Đăng ký ngay một miền .cymru để nói với những người khách truy cập trang rằng bạn đang sống và làm việc ngay tại Wales.

Hãy để ngôn ngữ Wales được trường tồn.

Với một miền chấm cymru, mọi người có thể thấy bạn đang nuôi dưỡng di sản tiếng Wales của chúng ta. Các trường học, doanh nghiệp địa phương và người viết blog có thể sử dụng .cymru để kết nối với các diễn giả người Wales bằng thứ ngôn ngữ mà chúng ta yêu thích. Cymru am byth! (tiếng Wales: Wales là mãi mãi)
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.