.degree là gì?

Miền này là một lựa chọn dành cho các nhà tuyển dụng ở cao đẳng, đại học, những nhà cung cấp học bổng và các tổ chức giáo dục hỗ trợ sinh viên học tập để lấy bằng. Miền này cũng phù hợp với những nhà khoa học công bố nghiên cứu của mình cũng như các dịch vụ xếp hạng thể thao.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Thu hút các học sinh triển vọng với .degree.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.