Từ dịch vụ xoa bóp tại chỗ cho tới chăm sóc xe hơi.

Với việc ngày càng nhiều người tìm cách bù cho khoảng thời gian họ đã dùng để làm việc vặt, tất cả các loại hình kinh doanh đều đang thêm dịch vụ giao hàng vào danh sách dịch vụ của họ. Tất cả mọi người, từ người khai thuế cho đến thợ sửa ô tô đều theo đuổi khách hàng bằng cách mang sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tới tận nơi cho khách hàng.

.delivery cho biết "Chúng tôi đang trên đường đến".

Hàng tạp hóa. Chải lông thú cưng. Giao hàng tã lót. Dù bạn cung cấp mặt hàng gì, luôn có một cách thật sự đơn giản để cho các khách hàng tiềm năng biết được rằng bạn có thể giao hàng. Hãy đăng ký .delivery và để địa chỉ web của bạn nói với thế giới rằng sự trợ giúp đang trên đường tới nơi rồi.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.