.domains là gì?

Một ngày mới rực rỡ đang bừng lên trên mạng nhờ có những miền mới được phát hành hàng tuần. Có cả một miền dành riêng cho các nhà đăng ký và những người bán lại miền, các công ty dịch vụ lưu trữ và các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến khác - .domains.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Biến mạng Internet thành công việc của bạn với .domains.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.