.email là gì?

Từ Thượng Hải đến Nam Philly, email là từ được sử dụng ở khắp nơi. Đó chính là điều làm nên sự nổi bật cho miền .email mới – có thể nhận ra tức thì ở bất kỳ ngôn ngữ nào.

Dù bạn sử dụng cho website đoàn tụ gia đình hay trang trợ giúp email của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), .email gửi đi một thông điệp cả thế giới đều hiểu.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Truyền thông điệp của bạn với .email.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.