Có ai không cần .energy?

Năng lượng là một ngành công nghiệp lớn trên toàn cầu, bao gồm mọi thứ từ khai thác và tinh chế đến tạo ra, truyền tải và kinh doanh. Giờ đây, các công ty khai mỏ, nhà máy lọc dầu, công ty phân phối và các nhà bán lẻ hoạt động trong ngành năng lượng đều có địa chỉ riêng trên mạng.

Gây xôn xao trực tuyến - đăng ký .energy

Từ các mỏ dầu ở Ả Rập Xê-út đến những cánh đồng gió ở California, tin về năng lượng luôn được quan tâm đặc biệt. Hãy tham gia vào câu chuyện bằng địa chỉ web .energy của riêng bạn.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.