.estate là gì?

Là một trong hàng trăm phần mở rộng miền mới, .estate dành riêng cho luật bất động sản.
Nhà quy hoạch bất động sản, người được ủy quyền chứng thực di sản và những người khác làm việc với tinh thần tự nguyện và tin tưởng có thể xây dựng sự hiện diện trên Web dễ nhớ, mạnh mẽ trên .estate.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Sắp xếp công việc với .estate.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.