.events là gì?

Miền này cung cấp các địa chỉ web đặc biệt cho những người quảng bá cho các buổi hòa nhạc, nhà tổ chức sự kiện và bất kỳ doanh nghiệp nào muốn quảng cáo các sự kiện với một website mang thương hiệu đặc biệt.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Quảng bá .events của bạn trực tuyến.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.