Miền dành cho những người luôn di chuyển.

Dù bạn đang bắt đầu khởi nghiệp nhắm đến những người có tính cách loại A hay muốn tiếp thị một phiên bản nhanh chóng của sản phẩm hay dịch vụ hiện có của bạn, hãy đăng ký .express để cho các khách hàng tiềm năng biết rằng bạn thực sự quan tâm đến tốc độ.

Cuộc sống đang diễn ra rất nhanh.

Nếu trong tên doanh nghiệp của bạn có từ "express" (nhanh) thì các tên miền .express là quá dễ hiểu. Các doanh nghiệp từ kinh doanh dịch vụ vận tải công cộng cho tới giặt là khô đều có thể được hưởng lợi từ việc bảo đảm cho tên của mình với một tên miền .express trên web được tùy chỉnh.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.