.fail là gì?

Từ hài hước cho tới đau khổ và gây thương xót hết sức, ai cũng có câu chuyện của mình. Giờ đây đã có một nơi để bạn kể ra câu chuyện của mình trên mạng – .fail. Hãy dùng nơi đó để chia sẻ quan điểm của bạn hay đơn giản là chỉ trỏ và cười.

Tên phù hợp nhất đang chờ bạn.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Mỗi người có thế giới quan khác nhau. Chia sẻ quan điểm của bạn với .fail.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.