.finance là gì?

Tư vấn tài chính. Người quản lý tiền bạc. Người cho vay. Nếu công việc của bạn liên quan đến tiền bạc, thì .finance chính là miền dành cho bạn. Thật dễ nhớ và cho mọi người biết chính xác việc bạn làm. Sử dụng .finance cho website nơi bạn đưa ra các lời khuyên về chứng khoán, chia sẻ video đầu tư hoặc kết nối với các khách hàng trên web.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có mặt trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Đạt lợi thế tuyệt đối với .finance.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.