fit

Thu hút những người quan tâm đến sức khoẻ đến với trang của bạn.

Chăm sóc sức khoẻ cơ thể là việc quan trọng. Số lượng thành viên các câu lạc bộ sức khỏe ở Hoa Kỳ, Brazil, Mexico, Đức và Trung Quốc hiện lên tới hàng triệu người. Nhờ có miền .fit, giờ đây, các phòng tập thể dục tư nhân, huấn luyện viên thể dục cá nhân, các nhà nghiên cứu về dinh dưỡng và những người viết blog về sức khỏe có thể thay đổi địa chỉ web để hướng đến những khách hàng quan tâm đến sức khỏe.

Từ tạ tập tay đến những ứng dụng chăm sóc sức khỏe.

Doanh số bán các thiết bị chăm sóc sức khỏe cũng đang tăng mạnh do sự quan tâm ngày càng tăng tới sức khỏe cũng như thu nhập ngày càng cao ở các nước đang phát triển. Xu hướng này biến miền .fit thành một lựa chọn kịp thời đối với những nhà phát triển ứng dụng và những nhà bán lẻ phục vụ thị trường chăm sóc sức khỏe tại nhà.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.