.foundation là gì?

Miền này được tạo ra cho các tổ chức phi lợi nhuận và quỹ từ thiện hỗ trợ từ thiện thông qua trợ cấp. Dù cho trọng tâm của bạn là khoa học, giáo dục, văn hóa hay tôn giáo, .foundation là nơi dành cho bạn trên web.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy cho thế giới biết rằng bạn mang lại những điều ước với .foundation.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.