.fyi nghĩa là “Xin cho bạn biết” (For Your Information).

FYI là một từ viết tắt tiếng Anh phổ biến nghĩa là bạn có điều gì đó thú vị muốn nói. Miền .fyi là miền hoàn hảo để chia sẻ những hướng dẫn hữu ích, dữ kiện ngẫu nhiên hay những mẩu tin đáng giá, từ những xu hướng thời trang đến những kế hoạch cải thiện nhà ở.

Từ câu chuyện lượm lặt về người nổi tiếng đến thời gian mở cửa của thư viện.

Từ viết tắt tiếng Anh của "Xin cho bạn biết", miền .fyi phù hợp với các nhà báo, blogger, công chức và những người cung cấp thông tin thích đáng, kịp thời về mọi thứ từ hướng dẫn về tái chế cho đến những thông báo nhân sự không khẩn cấp. Cũng phù hợp với các website đưa tin vặt và tin hài hước!
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.