.gives là gì?

Dù bạn muốn nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú, gây quỹ cho một trại tị nạn hay điều hành một bếp ăn từ thiện ở địa phương, .gives là nơi dành cho bạn trên web. Hãy sử dụng miền này để tạo ra một website, nơi bạn có thể nhận các khoản quyên góp và tuyển tình nguyện viên.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Làm cho thế giới tốt đẹp hơn với .gives của bạn.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.