Càng nhiều càng vui.

Khi mọi người tập hợp lại để chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm của mình, họ có thể tạo nên những điều vời. Các tên miền .group cho phép bạn xây dựng những cộng đồng trực tuyến của riêng mình, nơi mọi người từ khắp nơi trong thành phố hoặc trên toàn thế giới có thể gặp gỡ, thảo luận, học hỏi và kết nối.

Miền cho sự hòa hợp.

Từ chính trị đến đồ gốm, miền .group đủ linh hoạt để phù hợp với bất kỳ chủ đề hoặc mối quan tâm nào. Chỉ cần thêm chủ đề của bạn vào bên trái dấu chấm và bạn đã có một địa chỉ trực tuyến thật khác biệt, giúp đưa những người có cùng chí hướng lại gần nhau.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.