Linh hoạt với miền .gs.

Có một nhóm các đảo nhằm tại đỉnh xa nhất ở phía bắc Nam Mỹ gọi là Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich. Nơi đây có rất nhiều các cơ sở nghiên cứu và nhà khoa học, và nó có miền của riêng mình — .gs . Vậy, tại sao bạn lại không muốn miền .gs của riêng mình? Đơn giản. Giả sử, bạn sở hữu một công ty có tên kết thúc bằng “gs”. Hãy tưởng tượng việc có một tên miền rất hợp với tên của bạn mà lại là tên viết ngược của tên bạn thì sao? Đó là lý do vì sao .gs là một miền tuyệt vời. Sự kết hợp phụ âm phổ biến cho các từ tiếng Anh khiến miền nó trở tên một tên miền hoàn hảo. Chẳng có vấn đề gì khi bạn muốn xây dựng một chút thương hiệu cho miền của mình cả đúng không?