Tld Logo Hair

Được sắp xếp hoàn hảo: Miền .hair mới của bạn.

Tóc dài, tóc ngắn hay kể cả không để tóc. Bất kể loại hình bạn có (hay kể cả không có), nếu bạn thuộc ngành tạo mẫu và chăm sóc tóc thì miền .hair chính là lựa chọn đầy phong cách cho bạn. Quảng cáo salon của bạn, quảng bá trang Instagram của bạn hoặc bán sản phẩm về tóc, tất cả đều trên một miền giúp bạn quảng bá rộng rãi điều bạn hướng đến.

Tất cả mọi người, từ chuyên gia thẩm mỹ đến thợ cắt tóc, đều có thể sở hữu .hair

Miền .hair mới của bạn có thể giúp bạn bán đủ loại mặt hàng, từ kem dưỡng râu cho tới kiểu tóc pixie. Kinh doanh các dịch vụ tạo kiểu tóc hoặc thúc đẩy khách hàng lên lịch cho các cuộc hẹn thắt bím tóc, nhuộm tóc kiểu balayage hoặc thắt kiểu bantu knot. Bạn có thể thực hiện tất cả những việc đó với .hair, miền giao tiếp với khách hàng.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.