.holdings là gì?

.holdings là một phần mở rộng miền mới cụ thể cho lĩnh vực tài chính.
Các chuyên gia tư vấn tài chính, nhà môi giới chứng khoán, người mua bán trong ngày và bất kỳ ai hoạt động đầu tư đều có thể sử dụng một miền .holdings để đưa khách hàng tới website của mình.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Thêm một miền tuyệt vời vào danh mục đầu tư của bạn với .holdings.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.