none

.host là gì?

.host được tạo ra cho các Nhà cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ lưu trữ web, ASP, ISV, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và các dịch vụ liên quan đến lưu trữ khác. Với .host làm cơ sở cho danh tính ảo của bạn, mọi người sẽ biết được việc bạn làm.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Sử dụng .host để cho cả thế giới biết về loại dịch vụ lưu trữ bạn cung cấp.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.