Gói đăng ký .hosting mới hiện không được cung cấp nữa, nhưng chúng tôi có các lựa chọn khác cho bạn.

Nếu bạn là chủ sở hữu hiện tại của .hosting thì bạn không cần lo lắng. Bạn có thể tiếp tục gia hạn qua chúng tôi. Mặc dù không thể đăng ký .hosting mới nhưng chúng tôi cung cấp những lựa chọn hấp dẫn khác giúp bạn tạo sự hiện diện ấn tượng trên mạng:

Ở đây không có miền bạn muốn? Hãy xem bộ sưu tập khổng lồ gồm các miền hấp dẫn nhất ngay hôm nay.