.institute là gì?

Miền này được thiết kế cho các nhóm giáo dục, trường dạy nghề, hội nghiên cứu, công ty công nghệ và bất kỳ tổ chức nào hoạt động về văn học, khoa học hay giáo dục.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy xây dựng một hình ảnh thật nghiêm túc trên mạng với .institute.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.