Cầu nối giữa bạn và người xin việc.

Được thiết kế để phục vụ cộng đồng Quản lý nguồn nhân lực trên toàn thế giới, tên miền mở rộng .jobs là điểm đến đơn giản, nhanh chóng, phù hợp cho các cơ hội và thông tin việc làm tại công ty bạn. Hơn hết, .jobs là miền hạn chế, nghĩa là người nộp đơn sẽ phải trải qua quá trình xác minh để xác nhận họ đủ điều kiện - không đầu cơ tên miền, không tích trữ tên, không có rắc rối.

.jobs có thể làm gì?

  • Đặt lợi ích Nhân sự của công ty bạn một cách rõ ràng trên web bằng cách sử dụng miền www."yourcompanyname" .jobs.

  • Cung cấp một đường dẫn trực tiếp đến thông tin nghề nghiệp cho người tìm việc.

  • Loại bỏ tắc nghẽn, thông tin mơ hồ và mất tập trung trên trang chủ của bạn.

  • Bổ sung và tăng cường phương pháp tốt nhất hiện nay của công ty bạn khi tuyển dụng.

  • Tạo quy trình tuyển dụng được sắp xếp hợp lý hơn cho các chuyên gia nhân sự.

Ai đủ tiêu chuẩn cho miền .jobs?

.jobs được thiết kế đặc biệt cho những người được giao nhiệm vụ kết nối cơ hội việc làm tại các tổ chức họ đang làm việc, cùng những người quản lý các yếu tố nhân lực khác. Khả năng bảo mật tên công ty trong .jobs bị hạn chế cho những người đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Được giao nhiệm vụ tuyển dụng hoặc các nghĩa vụ nhân sự khác thay mặt cho tổ chức sử dụng lao động của chính họ;

  • Được ủy quyền để mua tên miền "yourcompanyname" .jobs đại diện cho tổ chức sử dụng lao động của họ;

  • Những người đồng ý ràng buộc bởi Chính sách sử dụng .jobs; và

  • Những người đồng ý ràng buộc bởi Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của SHRM.

Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.