.land là gì?

Từ những người nông dân, các đại lý bất động sản, người định giá tài sản cho tới các nhà phát triển thương mại, .land cung cấp một nơi hoàn hảo để phát triển một doanh nghiệp thành công trên web.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Xác nhận quyền sở hữu một phần bất động sản của riêng bạn ở trên mạng với .land.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.