.lease là gì?

Dành cho các công ty cho thuê ô tô, nhà hoặc thiết bị, .lease cũng là địa chỉ web phù hợp cho các nhà môi giới, các công ty cho thuê và các chuyên gia hợp đồng.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Giúp khách hàng tìm thấy bạn với một website .lease.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.