lgbt

Sở hữu miền thể hiện rằng bạn là một phần của cộng đồng LGBT.

.lgbt là lựa chọn miền của các tổ chức quốc gia, trung tâm cộng đồng địa phương, các phòng khám sức khỏe, công ty lữ hành và những người muốn tiếp cận khách hàng Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song tính hoặc Chuyển giới. Được nhận diện tại nhiều quốc gia, bốn chữ cái này sẽ ngay lập tức tách biệt trang của bạn với các trang web khác.

Đăng ký .lgbt để có một địa chỉ web không cần giải thích gì thêm.

Nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn những người trưởng thành thuộc cộng đồng LGBT dễ dàng cân nhắc các sản phẩm hoặc dịch vụ hơn khi thấy nội dung hướng đến cộng đồng này. Điều này khiến miền .lgbt trở lên hoàn hảo – giúp nói với người mua hàng là người Đồng tính nam, Đồng tính nữ, Song tính hay người Chuyển giới rằng sản phẩm hay dịch vụ của bạn được tạo ra cho riêng họ.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.