.management là gì?

Con người. Tài sản. Của cải. Hệ thống. Bất kể chuyên môn của bạn là gì, .management cho khách hàng của bạn biết bạn có những kỹ năng để hiểu được tình hình tổng thể, đưa ra các quyết định thông minh và mang lại thành công cho bất cứ dự án nào bạn được giao.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Tạo niềm tin với .management.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.