Thu hút sinh viên, nhân viên và người đi vay.

.mba là từ viết tắt của Thạc sĩ quản trị kinh doanh, một học vị sau đại học. Miền này tạo ra địa chỉ web ngắn và súc tích dành cho các dịch vụ xếp hạng trường học, những đơn vị cấp học bổng hoặc trợ cấp và các trường đại học có đào tạo chương trình MBA.

Hãy đăng ký .mba và cho họ biết rằng bạn phù hợp.

Nhiều công ty yêu cầu nhân viên phải có bằng MBA để được cất nhắc lên vị trí chuyên viên hoặc quản lý cao cấp. Hãy để thế giới biết bạn có những gì họ cần với địa chỉ web .mba. Miền .mba là chỗ đứng của bạn trong thế giới web cho dù chuyên môn của bạn là về quản lý kinh tế hay quản lý toàn cầu.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.