Thông báo bạn bè và gia đình cho dù họ ở đâu.

Khi một người thân thiết qua đời, sẽ có rất nhiều việc cần làm – bạn cần phải thống nhất nhiều việc và thông báo cho nhiều người. Giờ đây bạn có một cách đặc biệt để chia sẻ thông tin trực tuyến. Đăng ký một miền .memorial và sử dụng miền này cho một website để thông báo cho tất cả những người cần biết.

Xây dựng một điện thờ sống.

Bạn có toàn quyền làm những điều mình muốn với .memorial. Gửi những mong ước cuối cùng và chi tiết về dịch vụ tang lễ cũng như giờ phút cuối trước khi chôn cất. Đăng ảnh, các câu chuyện và video về người đã mất. Tạo một không gian trực tuyến để kết nối bạn bè và người thân, để tưởng nhớ và chữa lành nỗi đau. .memorial có thể thực hiện tất cả những việc này.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.