Sở hữu một địa chỉ web mà ai cũng sẽ nhớ tới.

Miền mới này được tạo riêng cho các cố vấn tài chính, những nhà hoạch định kế hoạch tiết kiệm hưu trí, người cho vay tiền và rất nhiều người khác làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Thêm dịch vụ đặc biệt vào miền .money của bạn – đó là các khoản vay dành cho gia đình, hoàn thuế từ IRS – để có một địa chỉ web không cần giải thích gì thêm.

Nhiều lưu lượng truy cập website đồng nghĩa với việc bạn có nhiều khách hàng hơn.

Đạt được chú ý trong thế giới web với hàng triệu website là một việc khó khăn. Miền .money không gặp trở ngại này – miền này đảm bảo sẽ phát triển và thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư, người vay tiền và những người khác.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.