Đem màn bạc tới màn hình máy tính của bạn.

Ngành công nghiệp sản xuất phim ảnh là một gã khổng lồ nhiều tỷ đô la bành trướng từ những trường quay và nhà hát đến phân phối và các dịch vụ truyền phát trực tuyến. Mọi phần của ngành công nghiệp này có thể quảng bá tên tuổi và sự hiện diện của họ thông qua một miền .movie.

Thể hiện rằng bạn là người trong thế giới giải trí.

Văn hóa phim ảnh cũng có tầm ảnh hưởng tương xứng với bản thân ngành công nghiệp này. Cho dù bạn là nhà kiểm định phim hay là diễn viên, đạo diễn tài năng đang được đào tạo, tên miền .movie giúp thể hiện với thế giới rằng bạn yêu thích và giúp ngành công nghiệp này phát triển.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.