Miền dành cho Montserrat. Và bạn.

Bạn bao giờ đến Montserrat chưa? Đây là một vùng lãnh thổ tuyệt đẹp của Anh nằm ở quần đảo Caribbean, và nó có tên miền riêng của mình: .ms. Nếu không sống ở Montserrat, bạn có thể tự hỏi tại sao bạn nên quan tâm đến miền này. Câu hỏi là: tên công ty của bạn có kết thúc bằng .ms không? Hoặc, doanh nghiệp của bạn có đóng tại Mississippi không? Vậy thì bạn có thể sáng tạo với miền .ms. Bằng việc kết hợp tên doanh nghiệp của bạn với một miền .ms, bạn sẽ nổi bật giữa đám đông. Và môi trường web luôn là một nơi bận rộn. Nên, tốt nhất là tận dụng mọi lợi thế có thể.