Tld Logo Mx

Địa chỉ web này giúp khách hàng biết rằng bạn hoạt động tại địa phương họ.

Khách hàng người Mexico thích những doanh nghiệp địa phương. Trên thực tế, hơn một phần ba người mua hàng trực tuyến ở Mexico chỉ mua hàng từ những nhà bán lẻ Mexico. Do đó, dù bạn đặt phòng khách sạn hay bán đồ điện tử, hãy cho họ biết rằng bạn sống và làm việc tại Mexico thông qua miền .mx của bạn.

Phát triển doanh nghiệp của bạn trên web.

Nhờ sự bùng nổ nhu cầu sử dụng internet tại Mexico nên các nhà phân tích hàng đầu gọi đây là một "thị trường siêu phát triển". Doanh thu bán hàng trực tuyến được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi trong vài năm tới nên bây giờ là thời điểm thích hợp để đăng ký .mx và tham gia vào sự bùng nổ này.