Một miền đại diện cho văn hóa Hàn Quốc.

Hàn Quốc là nơi hội tụ của văn hóa và công nghệ, khiến những người điều hành hoặc quản lý mạng trở thành những nhà đóng góp quan trọng cho xã hội. Vậy tại sao phổ biến các kỹ năng của bạn trong lĩnh vực này với công chung bằng miền .ne.kr? Miền .ne.kr cho biết bạn làm trong lĩnh vực mạng và hoạt động tại Hàn Quốc, mang đến cho website của bạn những nét đặc thù và tăng cao độ tín nhiệm. Ngoài ra, đây còn là cách hiệu quả để nổi bật trong đám đông.