Img Dot Net Au 120X Offer

Miền dành cho các doanh nghiệp tại Úc.

Miền net.au là miền dành cho các doanh nghiệp thương mại và chủ sở hữu hoặc người đăng ký nhãn hiệu xứ Down Under, có uy tín trên toàn cầu y như miền .com. Miền này là lựa chọn hợp lý nhất cho các doanh nghiệp có trụ sở tại Australia và các công ty quốc tế cung cấp sản phẩm cho Australia. Nếu doanh nghiệp .com.au của bạn có bộ phận kỹ thuật, bạn có thể đăng ký miền net.au cho bộ phận đó. Miền .net.au không chỉ dành cho các doanh nghiệp CNTT mà còn dành cho các công ty thuộc mọi loại hình.

Quảng bá thương hiệu sản phẩm với miền .net.au

Đăng ký số lượng tên miền .net.au tùy thích cho các sản phẩm và dịch vụ riêng biệt dành cho khách hàng tại Australia để giúp mọi người tìm thấy bạn trên mạng dễ dàng hơn. Miền .net dành cho tất cả mọi người nhưng miền .au chỉ dành cho các doanh nghiệp đăng ký tại Australia. Điều tuyệt vời là tất cả các doanh nghiệp tại Australia hiển nhiên đều đủ điều kiện sở hữu miền .net.au.