Một miền cần thiết cho doanh nghiệp tại Belize.

Là một trong những miền cấp trên cùng đầu tiên, .net có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Internet. Kết hợp miền đó với .bz — miền cho quốc gia Belize — và bạn đã có một tên miền kết hợp đầy sức thuyết phục. .net.bz là một cách hiệu quả để cho khách hàng của bạn biết rằng bạn sẵn sàng hợp tác kinh doanh tại Belize và cũng rất am hiểu thế giới Internet. Và đừng nghĩ rằng .net.bz có nghĩa là bạn cần phải tham gia vào kinh doanh mạng. Ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng .net — không hề có giới hạn nào.