Miền cho bạn lựa chọn

Miền .co có hai ý nghĩa: Trước tiên, đây là mã quốc gia cho Colombia. Nhưng đây cũng là một trong những miền hấp dẫn nhất trên thị trường và thường dùng cho các công ty. Vậy .net.co phù hợp cho những ai? Giả sử doanh nghiệp của bạn xây dựng hệ thống mạng cho các công ty khác. Miền .net.co sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Hoặc bạn có thể chuyển sang hướng mã quốc gia nếu vận hành một công ty mạng tại Colombia. Và nếu có một tên công ty hấp dẫn kết thúc bằng "net", bạn cũng có thể làm nổi bật tên miền với .net.co. Điểm chính ở đây là miền này có nhiều lựa chọn, và tất cả chúng ta đều thích có sự lựa chọn.