Tld Logo Leaf Ky

Kết nối quần đảo và hơn thế nữa với .net.ky

Việc mua miền .net thường phục vụ hai mục đích: có địa chỉ thay thế miền .com cho các công ty và sự mở rộng theo lẽ tự nhiên cho mạng và các ngành liên quan đến mạng. Phù hợp với cả hai mục đích này có miền .net.ky — phần .ky biểu thị ba hòn đảo trong quần đảo Cayman, một thiên đường nhiệt đới nằm giữa biển Caribe. Vì vậy, nếu bạn kinh doanh ở quần đảo Cayman, .net.ky sẽ là sự lựa chọn phù hợp.

Cho mọi người biết bạn đồng hành cùng họ với .net.ky

Sở hữu miền .net.ky để khách hàng tại quần đảo Cayman biết rằng doanh nghiệp của bạn hoạt động tại địa phương và giữa bạn với họ không có khoảng cách. Miền này cũng chứng minh cho các đối tác trên đảo rằng bạn là một doanh nghiệp có uy tín và bạn hiểu được tầm quan trọng của việc đại diện cho cộng đồng. Đối với những người khác, miền này sẽ khiến bạn dường như đã đặt chân đến quần đảo này mà không cần phải lên máy bay.