Kết nối doanh nghiệp của bạn với .net.nz

Mặc dù .net là miền trên toàn thế giới, nhưng tại New Zealand họ lại có cách hoạt động riêng. Miền .net.nz không chỉ dành cho những người làm về lĩnh vực mạng hay vận hành mạng tại quốc gia này. Đúng vậy, .net.nz là dành cho các tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ hoạt động trực tiếp với mạng Internet của New Zealand. Và nếu công ty bạn phù hợp với định nghĩa đó thì miền .net.nz là sự lựa chọn đúng đắn.