Bạn có thể làm gì với miền độc đáo này cho Peru?

Doanh nghiệp của bạn tại Peru hoặc bạn muốn được hiện diện tại đây? Hãy xem .net.pe, miền được tạo cho các nhà cung cấp mạng tại Peru. Ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể đăng ký miền .net.pe để bạn có thể thỏa sức tạo các tên miền sáng tạo. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo ấn tượng trong vai trò là một nhà cung cấp mạng đóng tại hoặc gần Peru. Sau cùng, chẳng có gì là sai khi sử dụng miền như mong muốn cả.