Miền kết nối cho Philippines.

Bạn đã bao giờ nghe về .ph chưa? Đây là miền cho Philippines, quốc gia nằm tại Đông Nam Á. Nhưng còn .net.ph thì sao? Đó là miền dành cho các mạng và nhà cung cấp mạng đóng tại hoặc hoạt động kinh doanh tại Philippines. Và điều đó ngày nay đã quá hiển nhiên rồi. Nhưng nếu bạn ở trong lĩnh vực mạng và hoạt động tại hoặc muốn hoạt động kinh doanh tại Philippines, thì .net.ph là lựa chọn phù hợp. Miền này không chỉ địa phương hóa công ty của bạn mà còn cho người dân tại quốc gia này thấy rằng bạn quan tâm đến họ và nhu cầu của họ. Điều đó có thể xây dựng lòng trung thành, và tất cả những gì bạn cần là miền .net.ph.