Miền .net.pl là cách bạn tiếp cận khách hàng của mình tại Ba Lan. Cũng giống như ở Mỹ, chúng ta cần có các miền như .net, .org và .com. Miền .net.pl mang đến cho bạn các lợi thế của miền .net, nhưng lại mang đậm phong cách Ba Lan với mã miền quốc gia .pl. Đây là một cách hiệu quả để đưa dự án mới của bạn vào thị trường Ba Lan với tiềm năng mở rộng lượng khách hàng lớn.