Bạn sống ở Colombia hoặc muốn có sự hiện diện trực tuyến tại đây? Nếu vậy, bạn cần một miền .nom.co. "nom" đề cập đến một cá nhân, trong khi "co" đại diện cho quốc gia Colombia. Kết hợp các yếu tố lại với nhau, các cá nhân cư trú hoặc làm việc tại quốc gia này cần miền này để mở rộng phạm vi tiếp cận. Đây là một cách hiệu quả để blog, danh mục đầu tư hoặc sơ yếu lý lịch của bạn tiếp cận người dân Colombia và nổi bật trên thị trường.