Miền dành cho Peru và bạn.

Miền .nom.pe cho thấy một số điều về bạn. Phần .pe cho biết bạn ở quốc gia Peru hoặc đó là trọng tâm của bạn và .nom cho biết đây là một cá nhân. Kết hợp hai yếu tố này với nhau không chỉ cho thấy sự quan tâm của bạn đối với Peru mà còn đặt bạn và thương hiệu của mình trên bàn đồ ngay tại quốc gia này. Có thể sẽ khó nổi bật trong đám đông với một tên miền, nhưng với .nom.pe, việc đó dễ như trở bàn tay.