nrw

Dành cho các doanh nghiệp và cá nhân.

Là từ viết tắt của vùng North Rhine-Westphalia ở tây bắc nước Đức, một miền .nrw cho khách truy cập biết rằng họ có thể tìm bạn và doanh nghiệp của bạn ngay cả trước khi họ tiếp cận trang của bạn. Miền này còn thể hiện với khách truy cặp rằng bạn rất tự hào là một phần của trung tâm công nghiệp và kinh tế của quốc gia này.

Kết nối với khách hàng mục tiêu của bạn.

Nếu doanh nghiệp của bạn chủ yếu phục vụ cư dân của vùng North Rhine-Westphalia, miền .nrw sẽ giúp bạn xuất hiện trên toàn cầu mà vẫn giữ bản sắc địa phương riêng biệt. Do đó, nếu bạn cần một miền giúp bạn xuất hiện trên toàn cầu mà không đánh mất những khách hàng thân thiết của mình thì hãy đăng ký tên miền .nrw cho doanh nghiệp, ngành hay sản phẩm của bạn.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.