Img Dot Net Au 120X Offer 2

Quảng bá tổ chức từ thiện của bạn tại Úc.

.org là một trong những miền tin cậy nhất trên internet và được coi là địa chỉ web dành cho các tổ chức phi lợi nhuận. Kết hợp với miền .au dành cho Úc, bạn sẽ sở hữu miền .org.au cực kỳ mạnh mẽ, vừa thể hiện sự đáng tin cậy vừa xây dựng sự tín nhiệm cho các tổ chức từ thiện tại Úc. Tổ chức từ thiện của bạn có thể sẽ muốn đăng ký miền .org.au cho hoạt động gây quỹ sắp tới. Với những người muốn đóng góp cho công tác vì nước sạch và an toàn, mức độ sẵn sàng cho công việc, bảo vệ thiên nhiên, các chương trình vì trẻ em và những nỗ lực phi lợi nhuận quan trọng khác, miền .org.au thực sự là một lựa chọn không thể bỏ qua.

Miền dành cho những sở thích và câu lạc bộ đặc biệt.

.org.au là miền dành cho nhiều hiệp hội phi lợi nhuận khác tại Úc. Tất cả các đảng chính trị đã đăng ký với Ủy ban Bầu cử Úc đều có thể đăng ký miền .org.au. Miền này cũng phù hợp với các công đoàn đăng ký theo Đạo luật Việc làm công bằng. Còn .org.au là miền được các câu lạc bộ thể thao tại Úc lựa chọn, dù đó là câu lạc bộ bóng chày, bóng đá hay golf, bóng gậy, đạp xe và chèo thuyền.

Chỉ các tổ chức phi thương mại tại Úc mới có thể đăng ký tên miền .org.au.